Username :
Password :
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร มท 0809 (1).2 ว144 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้า_200422_091702.p
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม. 2565 เวลา 09:16 ผู้เขียนโดย admin