Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (28 พ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (02 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก... (28 ก.พ. 2563)  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (24 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ค... (03 ก.พ. 2563)
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 (26 ธ.ค. 2562)
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ (27 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาแปรสภาพหรือทำลาย หอถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อง ... (11 มี.ค. 2562)
ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน(สำรวจ) สุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียนได้... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (14 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2562 (28 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญทุกท่าน ที่เคยมาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตอบแบบสอบถาม (15 พ.ย. 2561)
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2561 (13 พ.ย. 2561)
กองทุนผู้สูงอายุ (20 ก.ย. 2561)
การปกครองแบบประชาธิปไตย (21 มิ.ย. 2561)
สิทธิของคนพิการ (14 มิ.ย. 2561)
การป้องกันโรคเอดส์ (09 มิ.ย. 2561)
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่่วยฉุกเฉิน โทร 075 - 270445 หรือ 1669 (07 มิ.ย. 2561)
แนวทางการป้องกันปัญหาไฟป่า (07 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อป... (25 มิ.ย. 2563)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสว... (03 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรม กีฬา "เขาช่องคัพ"... (03 มี.ค. 2563)  

กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดกา... (13 ก.พ. 2563)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ... (22 ม.ค. 2563)

กิจกรรมเคารพธงชาติ (06 ม.ค. 2563)

กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร เนื... (01 ม.ค. 2563)

อบต.ช่องได้รับเกียรติบัตร... (09 ธ.ค. 2562)

โครงการคุณธรรมจริยธรรม (ก... (26 มี.ค. 2562)

การประชุมแสดงแจตจำนงทางกา... (07 มี.ค. 2562)

นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง... (15 ม.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขย... (11 ม.ค. 2562)

ประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอก... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ... (09 ม.ค. 2562)

ลงพื้นที่สถานประกอบการ (25 ต.ค. 2561)

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2... (23 ต.ค. 2561)

จิตอาสา "รักษ์นาโยง" ภายใ... (22 ต.ค. 2561)

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ... (08 ต.ค. 2561)

ผู้รับเบี้ยยังชีพ สูงอายุ... (20 ก.ย. 2561)

โครงการเตรียมความพร้อมรับ... (14 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน... (26 ก.พ. 3106)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔... (30 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแ... (29 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไสขนุน (... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไสขนุ... (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อม... (21 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อม... (21 พ.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดช่องน้... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญข... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อม... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหน้าเขา - อ่า... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกค... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขา - อ่า... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (18 มี.ค. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ... (18 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.ช่อง


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th