Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ (27 มิ.ย. 2562)  
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2562 (20 มิ.ย. 2562)  
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาแปรสภาพหรือทำลาย หอถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อง ... (11 มี.ค. 2562)  
ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน(สำรวจ) สุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียนได้... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (14 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2562 (28 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญทุกท่าน ที่เคยมาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตอบแบบสอบถาม (15 พ.ย. 2561)
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2561 (13 พ.ย. 2561)
กองทุนผู้สูงอายุ (20 ก.ย. 2561)
การปกครองแบบประชาธิปไตย (21 มิ.ย. 2561)
สิทธิของคนพิการ (14 มิ.ย. 2561)
การป้องกันโรคเอดส์ (09 มิ.ย. 2561)
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่่วยฉุกเฉิน โทร 075 - 270445 หรือ 1669 (07 มิ.ย. 2561)
แนวทางการป้องกันปัญหาไฟป่า (07 มิ.ย. 2561)
การป้องกันการติดเชื้อ HIV (07 มิ.ย. 2561)
อันตรายการใช้ภาชนะโฟม (No Foam) (04 มิ.ย. 2561)
อันตรายของยาเสพติด (03 พ.ค. 2561)
โรคไข้เลือดออก (01 พ.ค. 2561)
เตือนภัยโรคมือปากเท้า (04 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (09 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการคุณธรรมจริยธรรม (ก... (26 มี.ค. 2562)  

การประชุมแสดงแจตจำนงทางกา... (07 มี.ค. 2562)  

นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง... (15 ม.ค. 2562)  

ประชาสัมพันธ์ การจัดการขย... (11 ม.ค. 2562)

ประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอก... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ... (09 ม.ค. 2562)

ลงพื้นที่สถานประกอบการ (25 ต.ค. 2561)

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2... (23 ต.ค. 2561)

จิตอาสา "รักษ์นาโยง" ภายใ... (22 ต.ค. 2561)

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ... (08 ต.ค. 2561)

ผู้รับเบี้ยยังชีพ สูงอายุ... (20 ก.ย. 2561)

โครงการเตรียมความพร้อมรับ... (14 ก.ย. 2561)

บริษัทยืนยงมอเตอร์ มอบวัส... (14 ก.ย. 2561)

รับประกาศเกียรติคุณ อปท.ผ... (07 ก.ย. 2561)

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโ... (16 ส.ค. 2561)

ประชุมสภา อบต.ช่อง สมัยส... (14 ส.ค. 2561)

กิจกรรม "สายใยรักจากแม่ส... (10 ส.ค. 2561)

ประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเ... (07 ส.ค. 2561)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้... (20 ก.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง... (06 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงซ... (20 ม.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงซ... (20 ม.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงซ... (20 ม.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการก่อส... (16 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี ... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี ... (14 ม.ค. 2563)
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ - กันยาย... (29 ต.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอ... (29 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได... (30 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (13 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านนายเคริน หวานพ... (07 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปรีดา ... (30 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดา รักษ์ทองจันทร์ หมู่ท... (30 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล... (29 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านนา... (25 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (19 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา... (02 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายป้องคลองช่... (01 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายรัตน์ ... (15 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.ช่อง


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th