อัลบั้มภาพ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19
* อัลบั้ม *
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 330 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2564
ขุดลอกฝายห้วยเตย ม.5 ต.ช่อง
ขุดลอกฝายห้วยเตย ม.5 ต.ช่อง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2564
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ โควิด - 19
ประชาสัมพันธ์ โควิด - 19
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2564
มาตรการจังหวัดตรัง  ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
มาตรการจังหวัดตรัง ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2564

วิธีทำ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด - 19 ด้วยตัวเอง
วิธีทำ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด - 19 ด้วยตัวเอง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2564
ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565
ร่วมปลูกต้นไม้ที่ห้วยนบยายอีด.ม3
ร่วมปลูกต้นไม้ที่ห้วยนบยายอีด.ม3
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565
"การประชุมชี้แจงและติดตามการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนพลังงาน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2565
เปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด - 19
เปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด - 19 "ลงทะเบียนหน้
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2565

กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่3,4  ครอบคลุมเป้าหมาย70% เดือน
กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่3,4 ครอบคลุมเป้าหมาย70% เดือน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2565
ประชุมประเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่5 ตำบลช่อง ในเรื่องของการทำแผน
ประชุมประเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่5 ตำบลช่อง ในเรื่องของการทำแผน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มอบของให้กับผู้กักตัวที่ศูนย์พักคอย ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎาน
มอบของให้กับผู้กักตัวที่ศูนย์พักคอย ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎาน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ชูสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบ
ชูสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เข้าแสดงความยินดีกับ
เข้าแสดงความยินดีกับ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งเสริมและสนับสนุนในการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโป
งเสริมและสนับสนุนในการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโป
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี 2565  การทำผ้าม
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 การทำผ้าม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่1
ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่1
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้สัมผัสสี่ยงสูงในพื้นท
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้สัมผัสสี่ยงสูงในพื้นท
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลช่อง
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลช่อง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2565
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>