Username :
Password :
 
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 07 มี.ค. 2565
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง [อ่าน 19 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2564
รายงานติดตาม 2564 รอบ 6 เดือน [อ่าน 16 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2564
คู่มือบริหารความเสี่ยง 2564 [อ่าน 17 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ปี2563 [อ่าน 23 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1