Username :
Password :
 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
     
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ
   
 

 

 เศรษฐกิจ


อาชีพ

 - ทำสวน
 - รับจ้าง
 - ทำนา
 - ค้าขาย
 - รับราชการ


หน่วยธุรกิจ

 

 - ปั๊มน้ำมัน
 - โรงสี
 - ร้านค้า
 - อู่ซ่อมรถ
 - ตลาดนัด
 - ร้านอาหาร
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน  34  ร้าน
จำนวน    3  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน    2  แห่ง (CLEAN FOOD)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 18:37 ผู้เขียนโดย 1