Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (13 ก.พ. 2561)  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี... (23 ม.ค. 2561)  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประ... (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางแล... (30 ต.ค. 2560)
อันตรายของยาเสพติด (21 มิ.ย. 2560)
อันตรายการใช้ภาชนะโฟม (No Foam) (21 มิ.ย. 2560)
การปกครองแบบประชาธิปไตย (21 มิ.ย. 2560)
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่่วยฉุกเฉิน โทร 075 - 203143 หรือ 087 - 8987130 (21 มิ.ย. 2560)
แนวทางการป้องกันปัญหาไฟป่า (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (20 มิ.ย. 2560)
จำหน่ายน้ำผึ้งหลวง (20 มิ.ย. 2560)
การป้องกันการติดเชื้อ HIV (20 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินผู้ป่วยเอดส์ (20 มิ.ย. 2560)
การจัดองค์ความรู้ (14 มิ.ย. 2560)
กองทุนผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2560)
สิทธิของคนพิการ (14 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ... (13 มิ.ย. 2560)
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ประจำปี พ.ศ.2559 (13 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง... (06 ก.ย. 2560)  

อบต.ช่อง ร่วมกับ ศพด.อบ... (11 ส.ค. 2560)  

โครงการถนนปลอดภัยประชาชนร... (30 ต.ค. 2557)  

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง... (30 ต.ค. 2557)

กองทุนแม่กองแผ่นดินตำบลช่... (30 ต.ค. 2557)

การประชุมสมัชชาสุขภาพ ณ อ... (22 ต.ค. 2557)

หน่วยพัฒนาสังคมที่ 14 จัง... (22 ต.ค. 2557)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (22 ต.ค. 2557)

การประชุมเชิงปฏิบักิการ อ... (22 ต.ค. 2557)

โครงการถนนปลอดภัยประชาชนร... (22 ต.ค. 2557)

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช... (22 ต.ค. 2557)

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเร... (22 ต.ค. 2557)

โครงการลูกบุญธรรม อบต. กิ... (21 ต.ค. 2557)

โครงการลูกบุญธรรม อบต. (21 ต.ค. 2557)

โครงการจัดงานสมโภชหมรับลา... (21 ต.ค. 2557)

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพ... (21 ต.ค. 2557)

การประชุมโครงการ (01 ส.ค. 2557)

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเร... (01 ส.ค. 2557)

โครงการจัดงานสมโภชและแห่เ... (01 ส.ค. 2557)

การประชุม เวทีการแก้ไขปั... (12 พ.ค. 2557)
Responsive image
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาค... (09 มี.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช... (22 ก.พ. 2561)  
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อง อำ... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนล... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างราย... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างราย... (04 ก.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิืได้รับการคัด... (01 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิืได้รับการคัด... (01 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิืได้รับการคัด... (01 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิืได้รับการคัด... (01 ส.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้... (04 ก.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านบนคว... (04 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู... (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้าน... (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิืได้รับการคัด... (09 ม.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนสายวัดช... (21 ธ.ค. 2559)
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (28 ต.ค. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง... (07 ก.ย. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง... (07 ก.ย. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี... (07 ก.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th