Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 มี.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง โครงการคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมเชื่อมความสามัคคีด้วยวิถีพุทธ หิ้วป่ินโตหาพระ พบปะ ล้อมวงกินข้าว)

07 มี.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง การประชุมแสดงแจตจำนงทางการเมืองและแนวทางการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามกฏหมาย ป.ป.ช.

15 ม.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ช่อง พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.ช่อง และพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ ท่านยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง

11 ม.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง"

10 ม.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อง

09 ม.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" และหลักการ 3 ช

25 ต.ค. 2561
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ลงพื้นที่สถานประกอบการ

23 ต.ค. 2561
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

22 ต.ค. 2561
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง จิตอาสา "รักษ์นาโยง" ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

08 ต.ค. 2561
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ #สืบประเพณีสานสามัคคีรักวิถีกตัญญู#

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th