Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดช่องน้อย - ค่ายลูกเสือ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านไสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึก ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไร่หลวง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึก ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
16 ม.ค. 2563
ถึง
16 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยว่าว หมู่ที่ ๕ บ้านกรงไหน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
14 ม.ค. 2563
ถึง
14 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2562
14 ม.ค. 2563
ถึง
14 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2562
29 ต.ค. 2562
ถึง
29 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
29 ต.ค. 2562
ถึง
29 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒
30 ก.ค. 2562
ถึง
30 ก.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
23 พ.ค. 2562
ถึง
23 พ.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปรีดา รักทองจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th