Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ฯ
20 มิ.ย. 2562 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2562
11 มี.ค. 2562 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาแปรสภาพหรือทำลาย หอถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
25 ก.พ. 2562 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน(สำรวจ) สุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต.ช่อง ตั้งแต่วันที่ 25-26 ก.พ.62
14 ม.ค. 2562 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
28 ธ.ค. 2561 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2562
15 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ขอเชิญทุกท่าน ที่เคยมาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ตอบแบบสอบถาม
13 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2561
20 ก.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง กองทุนผู้สูงอายุ
21 มิ.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.ช่อง การปกครองแบบประชาธิปไตย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th