อัลบั้มภาพ "สถานที่ท่องเที่ยวตำบลช่อง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > สถานที่ท่องเที่ยวตำบลช่อง ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 )

 
สถานที่สำคัญ 1. ตำหนักโปร่งหฤทัย พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) สร้างขึ้นเป็นพลับพลารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) พ.ศ.2452 ต่อมาใช้เป็นทีรับเสด็จอีก 2 ครั้ง คือ รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2458 และรัชกาบที่ 7 พ.ศ.2471 สถานที่ตั้งตำหนัก อยู่เลยทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปเล็กน้อย ตรงเนินด้านซ้ายของถนนทางเข้าน้ำตกโตนปลิว ตัวตำหนักที่ประทับตั้งอยู่บนเนินสูงสุด มีเรือนบริวารรายรอบเชิงเนิน ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง) 2. ธารหทัยสำราญ พลับพลาธารหทัยสำราญ ตั้งอยู่ริมน้ำตกโตนใหญ่ ในจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ.2452 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) ทรงเรียกพลับพลาริมธาร พระองค์เองก็ลงสรงน้ำตกท่ามกลางข้าราชบริพาร และมีสุนัขย่าเหลยืนอยู่เบื้องซ้าย ชื่อ ธารหทัยสำราญปรากฏคร้้งแรก ในคราวรัชกาลที่ 7 เสด็จ พ.ศ.2471 ดังในความหมายกำหนดการความว่า "เวลา 10.00 น. เสด็จโดยกระบวนรถยนต์แวะประพาสถ้ำคูหาสวรรค์ แล้วเสด็จไปจังหวัดตรัง ถึงตำหนักโปร่งฤทัยที่ช่อง ประพาสธารน้ำตก และเสวยเครื่องใหญ่ที่พลับพลาประทับร้อน ณ ธารหทัยสำราญ" 3. รอยจารึก พระบรมนามาภิไชยย่อ "ปปร" พระบรมนามาภิไชยย่อ "ภปร" และพระนามาภิไชยย่อ "สก" น้ำตกกะช่อง หรือน้ำตกกระช่อง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ ตั้งแต่เมื่อ 100 ปีมาแล้ว เป็นสถานที่รับเสด็จพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์ ใน พ.ศ.2524 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เกิดวิกฤตธรรมชาติฝนตกหนัก จนก้อนหินใหญ่น้อยบริเวณน้ำตกถล่มทลาย สายน้ำเปลี่ยนทาง แต่ก้อนหินใหญ่กับรอยจารึก ณ บริเวณยอดน้้ำตกโตนปลิว ยังคงยืนยงด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริยร์ไทย